Preview Mode Links will not work in preview mode

ATL-podden


Jan 20, 2020

Glyfosat och nya typer av jordbruksmaskiner står i fokus i det senaste avsnittet av ATL:s podd om pengar och politik. Men vi kommer också in på såmaskiner och slamutredningen.

Här kan du läsa artikeln om glyfosat.

Och här kan du läsa om slamutredningen.